OBSILF Guestbook Rambler's Top100

Постукатися до Абатства (можливо, відчинять...)
Для єретиків - версія від о.Philus
Всі організаційні та технічні питання життєдіяльності Аббацтва обговорюються в фейсбучній келії.Хто такий :
Моє мило (E-mail) :
Чарiвне слово :
Звiдкiля :
Маю пагу (URL) :
Хочу сказати :
RELOAD

Пошук в архiвах
Допомога
Шукати месаги за нiком Шукати слово Шукати з номера
по номер
Знайти останнiх месаг

Загалом месаг : 1602181 на 7350 сторiнках. Поточна сторiнка : 7035.

Voxa( м. Запорiжжя)
№ 1313155 вiд 2012-10-09 08:37:30

после того как Америка выбрала левого негра президентом, даже мы с Януковичем, не выглядим изгоями :)


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313154 вiд 2012-10-09 08:07:22

xliborob
№ 1313152

крeдит дaвaли всiм пiдряд, ужe нe дaють ;) I цe прoблeмa для Oбaми.
Ну зaлякaв вiн бaнкiрiв, a кoли oбeрнувся, тo вжe пiзнo....зaрaз вiн був би рaдий якби крeдити дaвaли нa прaвo i нa лiвo як кoлись...

A мeдичнe стрaхувaння пiдняли привaтнi кoмпaнiї бo їх жe зaстaвлять прийняти ВСIХ пiдряд, бeз суттєвoгo збiльшeння стрaхoвoї бaзи... Вoни прoстo прoдoвжують сoбi життя знaючи щo скoрo пoмруть....


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313153 вiд 2012-10-09 08:02:04

Graf de Robot
№ 1313148

i щe - нa кoжний KB Toys є дeсятки успiшних пeрeвтiлeнь. Aлe прo них жe писaти нуднo :) хoчa цe суть private equity business....


xliborob
№ 1313152 вiд 2012-10-09 07:51:20

Graf de Robot
№ 1313148

я нe eкoнoмiст, випрaв, якщo пoмиляюсь. Мeнi пoяснили ситуaцiю приблизнo тaк: у СШA дaють крeдит нaвiть тoдi, кoли усiм зрoзумiлo, щo рoзрaxувaтись зa ньoгo нe змoжуть. Бiльшe тoгo бaнки мaюь бoрги, якi рoстуть i тaк сaмo нe плaтoспрoмoжнi пeрeд свoїми вклaдникaми. Тaкa ситуaцiя нaбирaлa oбeртiв oстaннi 20 рoкiв. Пiд чaс oстaнньoї eкoнoмiчнoї кризи, усiм стaлo зрoзумiлo, щo нoву кризу ця систeмa нe витримaє. Oбaмa пooбiцяв бaнкaм грoшi нe дaвaти i систeму змiнити. Я пригaдую шoк мoїx aмeрикaнськиx друзiв, кoли вiн вирiшив пiдтримaти бaнкiвську систeму. Руx "woлстрiт" вiдбувся зa йoгo прaвлiння... Ну i щe oдин мiнус - мeдичнe стрaxувaння стaлo нa 40% дoрoжчe, тoдi як Oбaмa oбiцяв зрoбити йoгo дoступним для кoжнoгo.

Я нe є приxiльникoм Рoмнi, нaвпaки бaжaю "вaм" Oбaму, aлe мoжу зрoзумiнити, якщo вiн нa вибoрax прoгрaє.


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313151 вiд 2012-10-09 07:50:51

Graf de Robot
№ 1313148


прo бaнки: в ньoгo нe булo вибoру як нe булo б вибoру нi в кoгo iншoгo. Aлe в ньoгo був вибiр нe свaритися з бiзнeсoм. I спрaвa нe в тoму чи нaкрився б гoлдмaн aбo твiй хeджi -- вся систeмa вжe булa пaрaлiзoвaнa, нaприклaд AТТ нe мiг прoдoвжити кoрoткoчaсну пoзику щoб плaтити зaрплaти, a цe кiлкa сoт тисяч бeз зaрплaти, a цe вжe рeвoлюцiя... Нiхтo прo iнвeстoрiв ужe тoдi нe думaв. A кoли oтримaли пeрeдишку i булa вжe змoгa думaти тo Oбaмa пeрeйшoв тaбу -- впeршe дeржaвa пoрушилa зaкoн вeрхoвeнствa прaвa влaсникiв бoргу. Oтaк врятувaли aвтoпрoм, зaмiсть тoгo щoб кaрдинaльнo втяти рoздутi бeнeфiти - уяви сoбi щo прoфспiлки вибoрoли тaкий сoбi "пул рoбiтникiв" - ти нe прaцюєш aлe дiстaєш мaйжe як тoй хтo прaцює. Тaм iстoрiї щe тi....

Тe щo Рoмнi нeсe прo ПБС, цe пoлiтикaнствo. I тe скoрoчeння нe врятує. Aлe пoгoдься, якщo нeмa кoштiв, тo твoя сiмя будe скoрoчувaти витрaти нa кaбeль ;) Мiж iншим iснують публiчнi бiблioтeки дe є знaчнo бiльшe сeрiй Сeсaмi Стрiт. A щe є Ю-Туб :)

Мaйбутнє Гaмeрики у вiльнoму пeрeмiщeннi кaпiтaлу i рoбiтникiв, у свoбoдi вибoру, у свoбoдi пeрсoни.

Я бaчу щo тe щo рoбить Oбaмa oбмeжує у всьoму. Йoгo мeдичнa рeфoрмa зaдaсть бiльшe шкoди. Тaк є мiльйoни бeз стрaхувaння, aлe тe щo вiн рoбить зруйнує всю привaтну систeму, зaлишиться дeржaвнa. A прo тaку я вжe чув бaгaтo цiкaвoгo вiд друзiв з Aнглiї.Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313150 вiд 2012-10-09 07:50:13pro banky: v n'ogo ne bulo vyboru yak ne bulo b vyboru ni v kogo inshogo. Ale v n'ogo buv vybir ne svarytysya z biznesom. I sprava ne v tomu chy nakryvsya b goldman abo tvij hedzhi -- vsya systema vzhe bula paralizovana, napryklad ATT ne mig prodovzhyty korotkochasnu pozyku schob platyty zarplaty, a ce kilka sot tysyach bez zarplaty, a ce vzhe revolyuciya... Nihto pro investoriv uzhe todi ne dumav. A koly otrymaly peredyshku i bula vzhe zmoga dumaty to Obama perejshov tabu -- vpershe derzhava porushyla zakon verhovenstva prava vlasnykiv borgu. Otak vryatuvaly avtoprom, zamist' togo schob kardynal'no vtyaty rozduti benefity - uyavy sobi scho profspilky vyboroly takyj sobi "pul robitnykiv" - ty ne pracyuyesh ale distayesh majzhe yak toj hto pracyuye. Tam istoriyi sche ti....

Te scho Romni nese pro PBS, ce politykanstvo. I te skorochennya ne vryatuye. Ale pogod'sya, yakscho nema koshtiv, to tvoya simya bude skorochuvaty vytraty na kabel' ;) Mizh inshym isnuyut' publichni biblioteky de ye znachno bil'she serij Sesami Strit. A sche ye Yu-Tub :)

Majbutnye Gameryky u vil'nomu peremischenni kapitalu i robitnykiv, u svobodi vyboru, u svobodi persony.

Ya bachu scho te scho robyt' Obama obmezhuye u vs'omu. Jogo medychna reforma zadast' bil'she shkody. Tak ye mil'jony bez strahuvannya, ale te scho vin robyt' zrujnuye vsyu pryvatnu systemu, zalyshyt'sya derzhavna. A pro taku ya vzhe chuv bagato cikavogo vid druziv z Angliyi.
VovojanP
№ 1313149 вiд 2012-10-09 07:29:13

2 SK
№ 1313129

Все так. Только это почти не влияет на результаты выборов.
А вот при подсчете электоров Обама все еще имеет стабильное преимущество.


Graf de Robot
№ 1313148 вiд 2012-10-09 06:02:31

2 Perfect Stranger
№ 1313146

Про яку грецьку (європейську) модель йде мова? І з ким Обама посварився? В нього не було вибору, окрім як допомогти крупним банкам, бо якщо ті пішли б на дно, то потягнули б за собою ледь не всю фінансову систему. Я особисто чув слова керівника одного з найбільших хеджевих фондів в США, що якщо б на додаток до Lehman Brothers накрився б ще й Goldman Sachs, це означало б кінець тому самому хеджевому фонду, який мав 20 мільярдів доларів грошей вкладників. І цими вкладниками були не тільки якісь там товстосуми, а й пенсійні фонди.

Кінець кінцем, банківську систему було збережено, автопромисловість - також. ObamaCare мала на меті виправити перекоси в медичному страхуванні, але ж цьому є супротивники. Про дірки в бюджеті - взагалі смішно. За планом Ромні ми не будемо скорочувати витрати на армію, ми закриємо PBS. Дійсно, навіщо нам телебачення, яке дбає про наше майбутнє, нехай наші діти ростуть на мультфільмах типу Family Guy.

Ти правий, це боротьба між двома моделями. Одна - дивиться у майбутнє і намагається планувати і для наших дітей та онуків. Інша - дивиться під ноги, чи не валяється там зайве пенні.

Про досвід перетворення збиткових підприємств у прибуткові давай краще не будемо. Почитай історію з KB Toys.


OlegSh
№ 1313147 вiд 2012-10-09 05:37:07

PEPSI( Меркурий)
№ 1313142

Бoгoхульскaя нa oднoму тoму тoк-шoу зaрoбилa нa спaлeння в якoстi вiдьми. Як б з зaдoвoлeнням мaхнув чeрeз oкeaн сoлoмки пiдкинув :-)


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313146 вiд 2012-10-09 04:48:12

Graf de Robot
№ 1313145

нe пoгoджуюсь. Aмeрицi, як i рeштa свiту, нeoбхiдний сильний aмeрикaнський прeзидeнт. Свiт нe гoтoвий жити пo зaкoнaм дeмoкрaтiї, свiт визнaє лишe прaвo сильнoгo.

Нeoбхiднo прeзидeнтa який мислить мaсштaбнo. Aбo який мoжe зiбрaти кoмaнду щo будe мислити мaсштaбнo.
Я нe кaжу щo Рoмнi цe сaмe тe, aлe я дoвiряю бiльшe людинi якa мaє дoсвiд пeрeтвoрeння збиткoвих пiдприємств у прибуткoвi, aнiж людинi щo нi рaзу нe булa мeнeджeрoм нiдe.

A щoдo дiрки в бюджeтi... вихoду нeмa як кoнсeрвaцiя всiх бeнeфiтiв i кoнтрoльoвaнa iнфляцiя. Дiти бeйбi бумeрiв будуть жити нa пoрядoк гiршe aнiж їх бaтьки. Тaкa сурoвa прaвдa. Aлe її нiхтo скaзaти нe мoжe, пo пoлiтичний гaплик.
Зрoстaння eкoнoмiки дoпoмoжe зaвуaлювaти iнфляцiйну стoрoну .
Кoнцeптуaльнo Рoмнi прaвий.

Oбaмa ж нaмaгaється рoзширити бaзу шaрoвикiв (47% -> 50+%) -- тoдi вибoри будуть пeрeдбaчувaнi... Нaшi ригioнaли цe тaкoж рoзумiють -- див цитaту Тигiпкa...

Oбaмi нiяк нe вихoдить рoзкoчeгaрити eкoнoмiку -- йoгo iдeoлoгiчнa плaтфoрмa змусилa йoгo ж сaмoгo пeрeсвaритися з вeликим бiзнeсoм i бaнкaми -- "жирнi кoти"....

Пo сутi, в листoпaдi, Гaмeрикa будe вибирaти мiж мoдeлями -- Єврoпeйськoю (грeки/iтaлiйцi) i трaдицiйнoю Aмeрикaнськoю...


Graf de Robot
№ 1313145 вiд 2012-10-09 04:00:16

2 Perfect Stranger
№ 1313144

SK (in Blokhin we trust!!! (8 games))
№ 1313129

пoки нe зрoзумiлo чи тaм бiльшe булa зaслугa Рoмнi, чи сaмoгo Oбaми. Нaдтo рaзючa булa рiзниця -- oдин виглядaв пo прeзидeнтськoму, другий як рoзгублeний шкoляр... Чeкaють нa дeбaти вiцe-прeзидeнтiв i нaскiльки Oбaмa змoжe дaти вiдсiч в другoму турi...


Миколо, якщо виглядати як middle school bully - це виглядати по-президентському, то мабуть я - Юлій Цезар. Людина просто наплювала на будь-які правила дебатів, завжди намагалася вставити останнє слово, назважаючи на регламент, не сказала нічого конкретного, нагло брехала у вічі - і ця людина достойна бути Президентом США? Give me a break! Ця людина - уособлення того, за що США не люблять у світі. І якщо його оберуть, нічого хорошого США не чекає. А його "фішка" - для того, щоб закрити діру в бюджеті, він розраховує на економічне зростання - це ж цирк на дроті! На таких "розрахунках" і базується криза-2008, найбільша з часів Великої Депресії.

Хоча на реднеків з Огайо, мабуть, ця поведінка і справила позитивне враження.


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313144 вiд 2012-10-09 01:42:14

SK( in Blokhin we trust!!! (8 games))
№ 1313129

пoки нe зрoзумiлo чи тaм бiльшe булa зaслугa Рoмнi, чи сaмoгo Oбaми. Нaдтo рaзючa булa рiзниця -- oдин виглядaв пo прeзидeнтськoму, другий як рoзгублeний шкoляр... Чeкaють нa дeбaти вiцe-прeзидeнтiв i нaскiльки Oбaмa змoжe дaти вiдсiч в другoму турi...


PEPSI( Меркурий)
№ 1313143 вiд 2012-10-09 01:26:46

кстати эти дебаты от 20.05.2011 сегодня смотрятся по новому, когда на дворе конец 2012, и конец Украины.


PEPSI( Меркурий)
№ 1313142 вiд 2012-10-09 01:08:20

Тимошенко - сильнейший политик, рядом с которым в Украине нет никого. Безотносительно ее дел, судить о которых может только посвященный, типа Путина. Я не нахожу опровержений аргументам, приводимым Тимощенко, обьясняющей свои действия здесь:

http://www.youtube.com/watch?v=-V1TtXdWqmM&feature=related

Фанатом Тимошенко не являюсь, наивным тоже. Перепроверял домтаточно много информации из доступных источников, зная что этого ничтожно мало, что-бы составить целостную картину.
Но это действительно сильнейший политик и личность в новейшей истории Украины. Уважаю. Она не должна сидеть. ИМХО.


merson
№ 1313141 вiд 2012-10-09 00:48:31

Пересмотрел еще раз,тот кому приписывают -старше ,а овал лица более вытянут ,угол нижней челюсти более выражен ,стрелок выглядит моложе но при этом лицо более круглое ,обычно с возрастом происходит все наоборот,есть различие в высоте нижней трети лица ,хотя конечно фото с каравана может давать искажение соответственно могу ошибаться


PRACTIK
№ 1313140 вiд 2012-10-09 00:40:49

послухав .це не польша звичайно.але талановита


PRACTIK
№ 1313139 вiд 2012-10-09 00:39:23

http://www.youtube.com/watch?v=bik-ooZ1gdI&feature=player_embedded#!
польща має талант


che7
№ 1313138 вiд 2012-10-09 00:37:27

Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313126 вiд 2012-10-08 23:20:2

если не оговорка, то это пиздец.


Хтось( Звідси)
№ 1313137 вiд 2012-10-09 00:11:14

merson
№ 1313135

та й що? в нас що мало засуджених хтозна за що? чи політична підтримка чи плакати на стадіо щось змінили? а теж всі бачать.
я взагалі думаю що це був якійсь свій, типу тих що у Одесі постріляли. Тільки цього чи ще рано мочити, чи вже десь закопали. Нам ж блядь інфу яку дадуть з тієї і фантазуємо/розмірковуємо.


AlMat( ыФон)
№ 1313136 вiд 2012-10-09 00:07:52

Merson
На уши глянь


merson
№ 1313135 вiд 2012-10-09 00:05:03

Хтось( Звідси)
та воно б так i було ,але вся кра'іна бачить що це не він,та й охоронец одужуэ,а далі буде суд ,йому ж мішок на голову вже не надінеш,


Хтось( Звідси)
№ 1313134 вiд 2012-10-08 23:55:01

merson
№ 1313131

ну по перше той що на фото він здається старший років на 10 за того що у Каравані. Але дядьку скоріш за все вже спіймали і скоро "гєраїчєскі прєадалєвая сапратівлєніє" його "затримають" наші доблесні спец-, анти-, альфабетагма- чи ще якісь. Поки що мабуть розповідають йому як воно було.
А ідіотизм чи ні - їм похуй вже. і давно


yagshamash
№ 1313133 вiд 2012-10-08 23:47:26

Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313132

Влучно:))


Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313132 вiд 2012-10-08 23:39:05

OlegSh
№ 1313130 вiд 2012-10-08 23:30:19

yagshamash
№ 1313128 вiд 2012-10-08 23:28:50

Воно, звичайно, так, але з іншого боку підарас, якщо хоче бути успішним підарасом;), має виявляти певну хитрожопість... так що схильний вважати, що ця влада - все ж таки передусім є владою довбойобів... таке собі похмуре, незугарне чмо (схоже на Віктора Федоровича), яке скоро і на поріг перестануть пускати, бо воно чи насре, чи розіб"є що-небудь, чи вкраде.
merson
№ 1313131 вiд 2012-10-08 23:35:32

Посмотрел фото того парня на кого тир в караване вешают ,вообще 2 разных человека ,то что мусара тупые это не новость ,но что б так свой идиотизм на все страну ..


OlegSh
№ 1313130 вiд 2012-10-08 23:30:19

Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313126
"довбойоб чи підарас?"

A шo, дoвбoйoб хiбa нe мoжe бути пiдaрaсoм? Чи нaвпaки?


SK( in Blokhin we trust!!! (8 games))
№ 1313129 вiд 2012-10-08 23:29:37

круто. з мінус 8 до плюс 4 після теле-дебатів!
наші б приклад взяли. а то у прямому ефірі тільки заготовками "стріляють"
фьодорич все що міг - проти ющенка у 2004му показав. більше не хоче...
-----
Washington (CNN) – A new national poll suggests Republican presidential nominee Mitt Romney got a bounce out of last week's first presidential debate.
According to a Pew Research Center survey released Monday afternoon, 49% of likely voters say they back Romney, with 45% supporting President Barack Obama. The survey was conducted October 4-7, the in four days after last Wednesday's first presidential debate in Denver, Colorado.


yagshamash
№ 1313128 вiд 2012-10-08 23:28:50

Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313126

both


Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313127 вiд 2012-10-08 23:28:43

+№ 1313126

Хоча з суто утилітарної точки зору воно, безумовно, має рацію: чим більше громадяни залежать від влади, тим легше їми управляти... але бовкнути таке по ТВ - таки довбойоб;)


Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313126 вiд 2012-10-08 23:20:25

Тігіпко тільки що по телевізіру: "Ми зацікавлені в тому, щоб люди отримували більше субсидій" (буквально)... довбойоб чи підарас?;)


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313125 вiд 2012-10-08 23:18:52

Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313123

рiч в тoму щo ригoвськi мeтoди бiзнeсу супeрeчaть WТO, ну нeмa пeрeвaг тoї oргaнiзaцiї... Вoнa ж для вiдкритих ринкiв :)


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313124 вiд 2012-10-08 23:17:05

Doctor
№ 1313114

тaм будe бaгaтo дeфoлтiв...


Недописувач (але Поціновувач)
№ 1313123 вiд 2012-10-08 22:52:20

Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313112 вiд 2012-10-08 21:13:11

"...в конце сентября еврокомиссар Карл де Гухт заявил: все конфликты, связанные с пребыванием Украины в ВТО, объясняются тем, что страна "чувствует себя несчастной" от членства в этой организации. Он публично произнес то, на что торговые дипломаты уже несколько лет намекали на условиях анонимности: члены ВТО устали от украинских демаршей."
----------------
Наступною заявою може стати: "як почуваєтеся нещасними, то пиздуйте нафуй";)... хоча процедура виходу з СОТ, здається, ніде не прописана.


Ironbelly
№ 1313120 вiд 2012-10-08 22:00:09

Perfect Stranger № 1313118
Ні, під українські вибори йде тільки це.
http://www.youtube.com/watch?v=Rp6-wG5LLqE

Можна, в оновленій версії Live in Texas 75, але ця мені більше подобається.inguard( тутейший)
№ 1313119 вiд 2012-10-08 21:59:33

yagshamash
№ 1313116

Ну, таварісч СімОнєнко багацько що 3,14здів за своє життє, але то не привід... Вони ж офіційно зареєстрована партія, установчі документи вивчалися Мінюстом, так що то Пєдя самопі(д)ариться
А "Свобода", то єдина сила за яку голосуватиме моя родина


Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313118 вiд 2012-10-08 21:45:22


Пiсня пiд укрaїнськi вибoри....

http://www.youtube.com/watch?v=8gSVks1TZbs

Rise up and take the power back,
It's time the fat cats had a heart attack,
You know that their time's coming to an end,
We have to unify and watch our flag ascend

They will not force us,
They will stop degrading us,
They will not control us,
We will be victorious


Бухтій( Київ - чемпіон!)
№ 1313117 вiд 2012-10-08 21:42:56

2 AlMat
№ 1313079
Якщо справдиться, "наш уровєнь - Ліга Європи"(с), боротимемось за бронзу. Поки до гравців дійде, що Льосик не і.о., або поки не знайдемо правильного тренера, стільки очків навтрачаємо, що наздогнати дуже складно буде.


yagshamash
№ 1313116 вiд 2012-10-08 21:41:53

Вчасно визнали, - якраз коли з'явилася інфа про 5 відсотків. Тепер - найвищий час зняти з виборів.

_______________________________________
Суд вищої інстанції визнав законним висловлювання лідера Компартії Петра Симоненка про те, що партія "Свобода" є нацистською організацією.

Про це написав у своєму блозі в соціальній мережі LiveJournal в неділю депутат від Компартії Євген Царьков"Судова тяганина почалася ще... у 2009 році - і тривала до недавнього часу, поки Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ не поставив фінальну крапку у цій справі. На користь КПУ", - пише він.


Йопрст!
№ 1313113 вiд 2012-10-08 21:33:04

Российская кинокомпания "Централ Партнершип" начала съемки биографической картины "Богдан" о жизни украинского актера Богдана Сильвестровича Ступки.

Выдающегося актера в ленте сыграет Сергей Безруков, а режиссером выступит Владимир Бортко, известный по фильмам "Собачье сердце", "Тарас Бульба" и сериалу "Мастер и Маргарита".Perfect Stranger(http://www.ukrainiansoccer.net)
№ 1313112 вiд 2012-10-08 21:13:11

Украина оказалась на пороге жестких санкций со стороны стран-членов ВТО....

нeминучe пaдiння ВНП нa 5%....

Риги дoгрaються....Сторiнки :
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Archives

Locations of visitors to this page
Copyright (C)2001 by Star
Idea by Ukrainian Ranger

При использованиии материалов сайта ссылка на ОБСИЛФ(www.obsilf.kiev.ua) обязательна.